FANDOM


Marknaden
B21c7eb765edf961dcd3b7f4208febc3

Marknadsplatsen ligger nära hamnen, skyddad bakom muren på en stor äng som nu blivit en permanent marknad, små bodar, stånd och paviljonger trängs under vimplar, folkmassan rör sig kring stånden, hög som låg. Gycklare, musiker och andra underhållare uppträder ofta på marknaden.